O Fundacji

founder.png

   

Fundacja imienia Reni Spiegel powstała w 2015 roku z inicjatywy siostry poetki, Ariany, Elżbiety Bellak. Młodsza siostra Reni była cudownym dzieckiem, przez prasą nazywana była polską Shirley Temple. W wieku lat ośmiu występowała na scenie "Cyrulika Warszawskiego" grając na fortepianie, śpiewając i recytując wiersze Tuwima i Brzechwy. Arianka zagrała też epizody w paru polskich przedwojennych filmach, między innymi w „Gehennie” Michała Waszyńskiego. Z Polski wyjechała w 1944 roku i dzisiaj mieszka w Nowym Jorku.

Misja Fundacji

About.png

  

   

Celami Fundacji jest:

 1. publikacja oraz spopularyzowanie dzienników i poezji Renii Spiegel, która stanowi część polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa literatury
 2. opieka nad spuścizną pisarską Renii Spiegel i tłumaczenie jej twórczości na języki obce
 3. utworzenie konkursu poezji dla młodzieży w kraju i zagranicą
 4. utworzenie festiwalu poezji imienia Renii Spiegel
 5. utworzenie i dysponowanie funduszem nagród oraz przyznawanie Nagrody imienia Renii Spiegel
 6. działanie na rzecz wspierania, ochrony i propagowania polskiej kultury, twórczości literackiej i czytelnictwa w Polsce oraz zagranicą
 7. działanie na rzecz propagowania tolerancji oraz kultury dialogu w życiu społecznym i publicznym
 8. wspieranie społecznej, edukacyjnej, artystycznej oraz charytatywnej aktywności środowisk lokalnych
Renia Spiegel's home in 1939-1942.

Renia Spiegel's home in 1939-1942.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie działalności popularyzatorskiej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej
 2. organizowanie wystaw, konferencji, szkoleń, seminariów naukowych, wykładów, a także krajowych i międzynarodowych projektów badawczych
 3. organizowanie konkursu, w którym będzie przyznawana Nagroda im Renii Spiegel
 4. organizowanie festiwali literackich, koncertów, wystaw oraz innych form propagowania literatury i czytelnictwa
 5. ustanawianie stypendiów dla literatów i naukowców
 6. wspieranie i współpracę w zakresie realizacji filmów i programów telewizyjnych
 7. wspieranie pism literackich i innych publikacji
 8. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą, oraz osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji
 9. ochronę i nadzorowanie archiwum Renii Spiegel